Thông tin tuyển sinh

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/2014/BTTTT

4, Tháng 5, 2020

Thông báo về việc mở các lớp tiếng Nhật cơ bản

7, Tháng 3, 2018

Thông báo V/v mở lớp luyện thi tiếng Anh TOEFL ITP 450

13, Tháng 1, 2017

Thông báo Về việc khen thưởng sinh viên đạt chuẩn tiếng Anh của trường năm 2015 đến 2019 với điểm Toefl -ITP từ 390 đến 620

28, Tháng 12, 2015

Đổi mới giáo dục không phải chỉ ở trên giảng đường, lớp học

28, Tháng 12, 2015

Thông báo V/v tuyển sinh khóa luyện thi Toefl-ITP 430 và 450

21, Tháng 12, 2015
Thông báo V/v hỗ trợ đạt chuẩn tiếng Anh Toefl ITP 400 cho sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Thông báo V/v hỗ trợ đạt chuẩn tiếng Anh Toefl ITP 400 cho sinh viên tốt nghiệp năm 2016

11, Tháng 11, 2015

Thông báo V/v tuyển sinh các lớp thực tập nghề Điện, Điện tử ngắn hạn

11, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tuyển sinh các lớp tiếng Anh

11, Tháng 11, 2015

Thông báo V/v Mở lớp luyện thi Quản trị mạng CCNA

11, Tháng 11, 2015
Thông báo Về việc tuyển sinh các khóa luyện thi Toefl - ITP

Thông báo Về việc tuyển sinh các khóa luyện thi Toefl - ITP

11, Tháng 11, 2015

Thông báo Về việc tuyển sinh các lớp luyện Toefl - ITP

11, Tháng 11, 2015
Thông báo về việc tuyển sinh các lớp thực tập nghề Điện, Điện tử ngắn hạn

Thông báo về việc tuyển sinh các lớp thực tập nghề Điện, Điện tử ngắn hạn

11, Tháng 11, 2015
Thông báo về việc tổ chức đào tạo thi lấy chứng chỉ tin học Quốc tế IC3

Thông báo về việc tổ chức đào tạo thi lấy chứng chỉ tin học Quốc tế IC3

11, Tháng 11, 2015
Thông báo về việc mở khóa học luyện thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3

Thông báo về việc mở khóa học luyện thi chứng chỉ tin học Quốc tế IC3

11, Tháng 11, 2015
Page 1/2 <12>