Thi và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh bậc A2, B1

Kết quả thi A2 tháng 10 năm 2020

Kết quả thi A2 tháng 10 năm 2020

15, Tháng 1, 2021
Trình độ A2 - Đợt 2 năm 2020: Thông báo tổ chức thi

Trình độ A2 - Đợt 2 năm 2020: Thông báo tổ chức thi

15, Tháng 1, 2021
Trình độ A2 - Đợt 1 năm 2020 (Tháng 5)

Trình độ A2 - Đợt 1 năm 2020 (Tháng 5)

15, Tháng 1, 2021
Page 1/1 <1>