Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo Theo nhu cầu xã hội

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (tên viết tắt: ĐTTNCXH) Tên tiếng Anh: Center for training on Social Demand, viết tắt: CTSD, thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 76/QĐ-ĐHTN ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Trung tâm ĐTTNCXH là đơn vị trực thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu. Trung tâm thực hiện chế độ làm việc theo quy định của Nhà nước và của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

TTĐTTNCXH có chức năng tham mưu, tư vấn Hiệu trưởng trong đào tạo, phối hợp đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn về Ngoại ngữ, tin học, đào tạo nâng cao chuyên ngành cơ khí, điện, điện tử, Sư phạm kỹ thuật, xây dựng, môi trường, kinh tế và các ngành nghề khác phục vụ nhu cầu xã hội…

Là một đơn vị được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo đạt chuẩn đầu ra tiếng anh TOEFL – ITP cho sinh viên.

Từ khi thành lập đến nay, TTĐTTNCXH đã tổ chức thi, đào tạo được nhiều khóa học ở các lĩnh vực khác nhau:

-  Tổ chức tốt việc kiểm tra và phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho gần 2000 sinh viên K49.

-  Tổ chức đào tạo được nhiều  khóa Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 theo nguyện vọng cho sinh viên K49 không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào với tổng số 1580 học viên. Tổ chức các lớp tiếng Anh bổ sung cho sinh viên K50 với tổng số gần 600 sinh viên tham gia học.

 - Tổ chức được 50 lớp thực tập nghề ngắn hạn chuyên ngành Điện, Điện tử với tổng số hơn 500 học viên theo học.

- Tổ chức các khóa học TOEFL – ITP được khoảng 1000 lượt học viên.

TTĐTTNCXH còn làm nhiệm vụ liên kết với các hội cựu sinh viên, thực hiện các chuyến công tác thăm dò, khảo sát nhu cầu xã hội về đào tạo của sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhu cầu của xã hội đối với sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.


                                                                                                                     TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Tin mới hơn

Tin cũ hơn